Aleksandr

В Минске на улице Казинца открытым пламенем горело кафе «Дамаск» http://belnaviny.by/proishestvi...

В Минске на улице Казинца открытым пламенем горело кафе «Дамаск» http://belnaviny.by/proishestviya/v-minske-na-ulice-kazinca-otkrytym-plamenem-gorelo-kafe-damask.html

Ответы: