Дети стрейфят на планшете в Майне не хуже чем я в Quake I на клавиатуре.

Answers: